2000. június (3/2)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
2
Bevezető
3
Referátum az információról
6
Új szellemi főváros: a tájtemplom
Szerző
9
Bemutatkozik a Solymári Fészek Iskola
Szerző
13
Az európai eszme
15
Az ír misszió
16
Visszaszámlálás
19
Mindennapi tárgyaink – a művészet tárgyai
20
A természettudomány és a szellemtudomány határa
Szerző
26
Zsigmond Lászlóval
28
Dévényi Sándorral
30

Bevezető

Törekvések, szándékok: szálak milliárdjai rendeződnek szövetté a sors szövőszékén - mindent mindennel egybevet a fáradhatatlan vetélő. Akár egy fa, egy felismerés, egy vállalkozás vagy az emberiség fejlődésének története legyen figyelmünk középpontjában, a jelenségek csak mint valamilyen, az időben állandóan formálódó rendezettség állomásaként értelmezhetők számunkra. Csodálkozó, kutató szemünk és többi érzékszervünk úgy gyűjtik a pillanatnyi benyomásokat, mint valamely végtelenített felvevőgép. Látókörünk és természet adta érzékelésünk lehetőségei azonban csak ennyire képesek. A „felvevőgép" tehetetlen adathalmazából a gondolkodás teremt újra élő, összefüggő világot.

Az érzékelés, a megfigyelő és gondolkozást készség saját munkával fejleszthető. Ezek térbeliségét, melyet az elmúlt történelmi korszak iskolázott és eredményesen kiművelt, ma az időbeliség felé lehet tovább tágítani. A jelenség „pontos" észlelése, tárgyilagos vizsgálata, a megfigyeltek közötti ok-okozati összefüggések felismerése a ma élő ember életének már természetes velejárója - olyannyira, hogy egyre inkább a mechanikus gondolkodás fele csábít. Gyerekanyagról beszélnek a tantervkészítők, modelleket elemeznek a társadalomkutatók, stratégiákat építenek a termékmenedzserek... És megy a verkli - miközben régóta egy helyben topogunk.

Minden megismerhető itt áll előttünk felismerőre várva a nyár pompázatos megnyilvánulásaiban. Mi is kibújhatunk megkérgesedett következtetéseink hálójából, elkényelmesedett automatizmusaink pórázából, hogy bejelentsük igényünket újra a való világra, mint szellemi aktivitásunk terére. Ennek jegyében indítjuk útjára nyári számunkat.

Elsőként egy referátumot közlünk Papp Lajos zeneszerzőtől az információ természetéről és mibenlétéről.

Az idei évben Velencei Biennálét rendeznek.

A Pagony Iroda a biennále felhívására - „Több etikát és, kevesebb esztétikát!" - egy korábbi gondolatát dolgozta ki „Új szellemi főváros: a tájtemplom" címmel.

A Waldorf-iskolak közül ezúttal a solymári Fészek iskola ad hírt magáról.

Tovább követjük a Szabad Főiskola kísérleti munkáját a tanárok téma-összefoglaló írásai, valamint interjúk segítségével. Reményeink szerint a lapban felvetett kérdések, problémák továbbgondolásra szólítanak. Érdeklődéssel várjuk Olvasóink hozzászólásait az írásokkal kapcsolatban.