2001. szeptember (4/2-3)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
2
Bevezető
Szerző
3
Az antropozófiai mozgalom sorsa és a világeseményekre gyakorolt hatása
12
Michael kardja és a lélek mérlege
13
A szó. Kórkép és gyógygondolat
Szerző
15
A balkáni háborúról
16
Az amerikai-jugoszláv háború
22
Vajdaság, Szerbia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina
27
Két könyv a holocaustról
Norman Finkelstein és a "holocaustipar"
30
A holocaust amerikanizálódása
Szerző
33
Ritmus az élet
Szerző
35
Konferenciától az egyesületig – az Extra Lesson csoport három éve
Szerző
37
A gépbolygó: ez lenne a jövőnk?
43

Bevezető

Identitás-küzdelem; megközelítésként talán elfogadható ez a szóösszetétel a külső és belső világunkban párhuzamosan zajló harcok természetére vonatkozóan. A tudatos gondolkodás lehetőségével válaszúthoz érkezett minden egyén, de természetes fejlődésünk következtében fordulóponthoz ér ezáltal a népek és a nagyobb egységek, így Európa élete is. Felnőtté vált egyének, saját hangjukon szóló népek, emberi gondolatokból sarjadó kultúrák és szubkultúrák próbálják megtalálni önkifejezésük módját, terét, alkalmát.

A fennmaradásért harcolni kell, mégpedig egy megszámlálhatatlanul soktényezős világban, ahol a tényezők mind, egytől-egyig elevenek, folyton változók és időmúlók.

Mit is kezdhetünk mi ebben a megfoghatatlan kavalkádban?

A tükröző tudat pillanatfelvételeiből a technika trükkjeivel mozgóképeket csináltunk.

A mozgást lassíthatjuk, ha aprólékos megfigyelés vagy elemzés a célunk. A filmet felgyorsítva nevetségessé tehetjük a jelenetet. Fontossá nagyíthatunk vagy lekicsinyíthetünk bármilyen megtörténtet tetszésünk szerint. Körülbelül eddig jutottunk el. Mindezek a játékok azonban nem lépnek át egy határon: a múlt, a halott, a már nem aktuális, a jellé merevedett történet keretein.

Az eleven, a most ható, az örök cselekvő mostanáig kibújt megfigyelésünk fókuszából. Pedig állandó "párbeszédet" folytatunk a szellemvilággal. Pontosabban: váratlan és meglepő gondolatainkra rácsodálkozván tetten érjük időnként a születés örök pillanatát. Nincs kétség, mi is beszéljük és értjük ezt a "nyelvet". Élet és gondolat áramlik-iramlik bennünk. Meg kell hát próbálnunk kiterjeszteni figyelmünket az élet, az élők birodalmára is.

Hiszen semmi sem közömbös számunkra. Minden akarás bennünket is érint, minden megnyilvánulás megnyilvánulást hoz felszínre, minden lépés lépést von maga után - akár tudunk róla, akár nem. Színt vallunk minden pillanatban - egy folyton cselekvő világ késztet erre.

Tudjuk-e, válaszunkkal vagy hallgatásunkkal kit és mit támogatunk, mit állítunk hovatartozásunkról?

Identitás-küzdelem folyik, nincs felmentés, nincs kibúvó. Elszenvedők vagy résztvevők akarunk-e lenni - rajtunk áll.

Lapzártánk után érkezett a hír az Amerikai Egyesült Államokban történt terrorcselekmény-sorozatról. A Szabad Gondolat mostani és előző számaiban már közöltünk írásokat, amelyek Európa kulturális, politikai és szociális megformálásának lehetőségeit világítják meg. Ezen cikkek megdöbbentő módon vetítik előre a történteket. A Word Trade Center épületének élőben közvetített megtámadása csak megerősíti sorozatunk aktualitását: a felvetett kérdések ma nem megkerülhetőek.

Amerika és Ázsia között világméretű konfrontáció keletkezett a II. világháborút követő időszakban. A század végére Euro-Amerika és Euro-Ázsia között szakadék tátong.

Ma a legfontosabb kérdés: képes-e Európa egyensúlyt teremteni a két világpolaritás között?

Ősz van, Mihály ünnepe. Át kell hatolnunk a belső és külső sötétségen, hogy a szellemi erejét felvegyük az akarati erőkbe.