2011. december (14/4)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
1
Albert és Albrecht
2
Emlékezés Makovecz Imrére
4
Azt mondta nekem, akartunk építeni egy óvodát…
Szerző
6
Rudolf Steiner és az antropozófiai mozgalom aktuális helyzete
11
Miért nem szabad egy szellemi forrásból származó művet elválasztani a forrástól és a forrás nevétõl?
Szerző
14
Rudolf Steiner Goetheanum-épületei
17
A régi és az új Goetheanum
21
Organikus mûvészet
25
A munkában nincs mellébeszélés – Interjú Zsigmond Lászlóval
Szerző
30
Kortörténeti szemlélõdések… (Rudolf Steiner 1916–17-ben a világháborút folytató pénzügyi és gazdasági imperializmushoz)
35
Euró–turbulenciák: „akár a Titanicon…”
Szerző
41
Hírek, hirdetések

Szerkesztői bevezető a 2011. decemberi számhoz

Mai világunkban élesen szemben áll egymással a gazdasági és a szellemi élet. Megoldható-e a gazdasági javak kultúrába, majd onnan a gazdasági élet felé egy visszaáramlás, hogyan valósítható meg ennek szintézise. Elsõ írásunk Albert és Albrecht története – egy oda-vissza áramló lemniszkáta kép – az igazi krisztusi szeretet megtestesítõje. Arról a testvériségrõl szól, amely a modern világunk értelme, a Karácsony lényege.

„Ha egy szellem meghal, emberré válik. És amikor ez az ember meghal, szellem lesz.” Makovez Imrérõl emlékezünk meg. Úgy kell Õt eltemetnünk, hogy ez a temetés szívünkben folyamatos feltámadás legyen – írja Kálmán István. Segítségül hívtuk drámai és egyben felemelõ rajzait, amelyek messze nem épülethomlokzatok, metszetek, hanem valami egészen más dimenziójú képek, egy számunkra láthatatlan világ képi megjelenítése.

Antropozófiai rovatunk két cikke hasonló jelenségrõl szól. Irene Diet elõadását a Szabad Gondolatok házában tartotta novemberben. Az izgalmakkal teli eseményen Rudolf Steiner személyének rejtélyét az antropozófiai mozgalom aktuális helyzetén keresztül mutatta be az elõadónõ. Werner Kuhfuss – akinek Makovecz-emlékversét is olvashatjuk –, egy, az antropozófiát Rudolf Steiner személyétõl elválasztó jelenségre hívja fel a figyelmet.

Az elsõ és második Goetheanumnak mint épületeknek a lényegét sokan sokféleképpen elemzik. Környezet rovatunkban Kuhfuss és Wegman nézõponja a világ teremtési törvényeibõl indul ki. A befelé forduló, az ember és a szellemi lényeknek világburkot képezõ, befogadó elsõ, és a könyörgõen kifelé forduló, a megváltásra és az átváltozásra figyelmeztetõ második Goetheanumról tiszta, világos gondolatok ezek. Segítenek jobban megérteni Döbröntei Zoltán írását, aki a kortárs mûvészet feladatát igyekszik megragadni, s jut el az organikus építészetig, Makovecz Imre keresztény építészetének megváltó erejéig. Rovatunk gondolatívét egy gyakorló organikus építésszel, Zsigmond Lászlóval készült interjúnk zárja. Beszélgetés az építészetrõl, az antropozófiáról, a Kós Károly Egyesülésrõl – életképek a valóságról.

gen, életképek a valóságról. Világhelyzet van. Nagyon. Mindezt két Römmeler-írás világítja meg. Steiner Kortörténeti szemlélõdéseibõl az elsõ világháború utáni pénzügyi politikát mutatja be az elsõ cikk, kíméletlen következetességgel kontráz napjaink euro-turbulenciájával a második.

Csak egyféleképpen lehet feloldani ezt a lapszámot. Makovecz Imre Szentek és kárhozottak templomával, Szent Mihály erejével.

 

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk Olvasóinknak!

A Szerkesztõség