2012. december (15/4)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
1
Küzdelem az „Európa gyermek” igazságáért, 1828-tól máig
8
„Sors, nyiss nekem tért...” – beszélgetés a Keresztény Közösségrõl
Szerző
13
New World Order, vagyis az új világrend (II. rész)
23
Az euró mint az „egységes állam” létrehozásának tervszerű üzemanyaga
Szerző
28
A szociális hármas tagozódás
Szerző
33
Euritmia mint látható beszéd és ének vagy valami más?
Szerző
37
Svájc atmoszférája
Szerző
39
Johannes Tautz: W. J. Stein – Egy életrajz (könyvismertető)
40
Hírek, hirdetések

Szerkesztõi bevezetõ

Karácsonyi számunk antropozófia rovata ismét felidézi Európa árvájának, Kaspar Hausernek alakját. Elõzõleg ezoterikus jelentõségét helyeztük középpontba, most a való világban ellene zajló küzdelemre térünk ki. Itt nem egy emberért, hanem a szellem igazságáért, az igazság szelleméért folytatott harcról van szó, mindannyiunkat érintõen.
Küzdelem. A Keresztény Közösség képviselõivel beszélgetve is többször fölmerült ez a fogalom. „Akkor válunk igazán emberré, ha szembenézünk a kihívásokkal, amelyek a valóságban egyre erõteljesebben jelennek meg. Mert ez az emberlényünk magvát és egzisztenciáját érinti. Felismerjük-e a jelentõségét annak, hogy szellemi lények vagyunk?”
Kitekintve a világhelyzetre: ismét a harc. Folytatjuk Terry Boardman írását az új világrendrõl, a kultúrák harcáról. A következõ Römmeler cikk kitágítja az euróról alkotott képünket: létrejötte elõszobája egy egységes európai államnak:…”az euróval a pénzügyi politika kikerül a politikusok hatókörébõl….A demokráciának pedig többé nem engednék meg, hogy a piac útjait még valaha is keresztezze.” Gyógyító erõként a hármas tagozódású szociális organizmust ajánlja.

Ugyanazt a szociális hármas tagozódást, amit Andreas Delor vehemens hangvételû cikke taglal. Hogyan függ össze a komolyzene és a könnyûzene az iparral és az állammal, miközben a feketék elsõ bluesa az ültetvényeken abszolút spirituális magaslat volt. A kommunizmusban az állam irányította a gazdaságot és a szellemi életet, a kapitalizmusban a gazdaság befolyásolja az államot és a szellemi életet. A gyógyító erõ: szabadság a szellemi életben, egyenlõség a jog területén, és testvériség a gazdaságban.

Ritkán szólunk az euritmiáról. Egy elõadás kapcsán született meg az írás, amely a beszéd, a nyelv, a zene szerepét elemzi a felnövekvõ ember életében. „Az euritmia hármas felosztásban meghatározható, pedagógiai, gyógy- és színpadi ágakként…” Az elemzés ez utóbbiba tartozó konkrét esetet ismertet.
Végezetül Ertsey Attila egy kis svájci atmoszférát varázsol elénk fénnyel és árnyékkal, a jóléti vasfüggöny túloldalára betekintve.

„De Isten jóságának nincs határa:
Váltságul és eltörleni a bûnt
Egyszülött fiát küldte el nekünk.”

A Szerkesztőség