2013. június (16/2)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
1
Ébredés és világvége
10
Sokkal többre vagyunk hivatottak
14
Te(l)jes értékű élet – tíz év kecskék között a hegyoldalon
19
A földtulajdon kérdése
20
Az ár problematikája és a tézisek
Szerző
29
Belgiumtól Magyarországig
Szerző
36
Roberto Trostli: Ahogy az égben, úgy a Földön... – Könyvajánló

Bevezetõ

Folyóiratunk nyári számát elsõsorban a mezõgazdaság problémáinak és a földkérdésnek szenteljük.
 
Ertsey Attila hosszú bevezetõ írása nagy áttekintésrõl és szakértelemrõl tesz tanúságot nemcsak a mezõgazdaság, hanem a jelenlegi társadalmi történések reálissá válható vízióját illetõen is. A leírtakból hatalmi és érdekcsoportok gátlástalan törekvéseit és egymással szembeni harcait ismerhetjük meg, amelyek csak szimptómái annak, hogy a társadalomban sem a gazdaság, sem a kultúra, sem a jog nem a saját törvényei szerint mûködik, és az egységes államban való összeszövõdésük a társadalom rákos daganatképzõdéseit hozza létre. Éber, nyitott szemmel (és az orvos magatartásával) kell látnunk azt, ami körülöttünk történik; de a szociális organizmus valóságos ismerete nélkül a maya világa könnyen azt az érzést keltheti bennünk, hogy a világ bitorló fejedelmének nagyobb hatalma van az emberek fejlõdésében, mint Krisztusnak. Ez megbénítja az akaratunkat a pozitív törekvések iránt.
A jelenlegi szociális rákbetegség (áttétek) gyógyítása csakis a szociális organizmus élõ mûködésének szellemtudományos megismerésén alapulhat. A degenerálódás – ha az emberiség nem az öngyilkosságot választja – ki fogja kényszeríteni a neki megfelelõ terápiát.
 
Varga Sándornak a biodinamikus gazdálkodás jelenérõl és jövõbeli lehetõségérõl szóló írásából és Balla Enikõ életútjából a gyógyító erõk válnak láthatóvá.
 
Kálmán István rövid írása és könyvajánlása utal arra, hogy a mezõgazdasági termelés problémája elválaszthatatlan a földtulajdon kérdésétõl.
 
Mindkét probléma szellemtudományos forrásból eredõ praktikus megoldási lehetõségeit Alexander Caspar svájci bankár tanulmányában találhatjuk meg.
 
Kálmán István