RUDOLF STEINER: AHRIMÁN NYUGATI INKARNÁCIÓJA

RUDOLF STEINER: AHRIMÁN NYUGATI INKARNÁCIÓJA

2020 Karácsonyára jelenik meg ez a könyv, amikor a születés, a remény ünnepére készülünk, miközben tudatában kell lennünk annak, hogy egy másik születés is előkészül: Ahrimán földi inkarnációja.

Ez a könyv elsőként egyesíti Rudolf Steiner Ahrimán nyugati inkarnációjáról tartott előadásait, illetve előadásrészleteit. Steiner ezekben az előadásokban a szellemi, kulturális, gazdasági jellegű áramlatok egész sorát mutatja be – mindazt, ahogy Ahrimán előkészíti tevékenységét jelen korunkban. (A tudományos materializmus, a transzhumanizmus, a származás és a vérségi kötelékek fontossága, az ismeretek konzerválása könyvtárakban – ma adathordozókon –, vagy a számok, a statisztika mindenhatóságába vetett hit.) A könyvben szerepel Steiner 1921. május 13-án tartott előadása is, melyben apokaliptikusan ábrázolja a mai árnyékszerű gondolkodás

jövőbeni következményeit. A könyvet szerkesztette, valamint elő- és utószóval ellátta: Thomas Meyer.

Olyan korban élünk, amikor megtörténhettek 2001. szeptember 11. eseményei, amikor a hazugság gonosz lényei elárasztották világunkat, mindennapjainkat, amikor „fizikai” és szellemi vírusok akarnak térdre kényszeríteni bennünket. Most szükségünk van egy áttekintésre, sőt tisztánlátásra és egyfajta ébredésre is, hogy megsejthessük, miért történhet, történik meg mindez. A könyvből erőt meríthetünk, bátorságot kaphatunk a Gonosszal való szembenézéshez, de legalábbis természetének meg- és felismeréséhez. Ugyanis egyetlen lehetőségünk, hogy sorsunkat, jövőnket úgy változtassuk meg, hogy az méltó legyen emberi mivoltunkhoz.

 

Kiadja: Ita Wegman Alapítvány

Ára: 2.800 Ft

Megrendelhető: info@szabadgondolat.hu, +3670/7746694