24/4 – 2021. tél

24/4 – 2021. tél

TARTALOMJEGYZÉK

 

Ízisz-Mária keresése (Gyuricza László)

 

Világhelyzet

Mesterházy Mária: Ki a legény a gáton?

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból (részlet)

Oravecz Péter: Élévation

Weöres Sándor: Tűzkút (részletek)

Juhász József: Mennyei trilógia – Gergár Mária kommentárjával

 

Művészet

Döbröntei Zoltán: Művészet a megújított misztériumok fényében

Kollár Veronika: Hortus conclusus

Hódosi Helga: Születő művészet

 

Nevelésművészet

G. Ekler Ágnes: Ez komoly

 

Technika

Rádi Péter: Ember és technika III.

 

Felhívás

Változások küszöbén – Múlt és jövő között állva

Frisch Mihály: Egy „gondolatíró” tudósítása a 2030-as évekből – Képzelt riport egy jövőbeni közösség képviselőjével

 

Antropozófia

Gyuricza László: A hasonszenvi (homeopatikus) hatásmód szellemi alaptörvényei

Csanádi József: Az örökkévaló individuum

Oravecz Péter: Áramszünet

Rudolf Steiner: Újévi üdvözlet

 

Hírek, beszámolók

 


 

Kiragadott gondolatok az új, téli szám írásaiból

„Mind a gyógyításban, mind az oktatásban, mind a gyakorlatilag mára katakombákba szorult kulturális életben hirtelen és helyettünk, nélkülünk »átváltott a paradigma«.”

G. EKLER ÁGNES: Ez komoly

 

„…a régi bölcsességnek ma át kell vonulnia egész lényünkön és akarattá kell átalakulnia bennünk. Ez egy teljes metamorfózis, miközben mi magunk is átfordulunk. Bennünk kell „megfordulnia” az egész világnak.”

DÖBRÖNTEI ZOLTÁN: A művészet a megújított misztériumok fényében

 

„…a jelenben egyik feladatunk (…), hogy absztrakt képzeteinket megtanuljuk átmelegíteni, megeleveníteni – mivel, ha túlságosan sokáig megmaradunk a halott, hideg intellektusnál, vagy civilizációnkban csak azt fokozzuk, egyre inkább aláássuk tüdőnk egészségét.”

Dr. KISS ZSUZSANNA: Ikrek – Merkúr – föld – tüdő

 

 „A Madonna-kép tehát a távoli jövőbe mutat, amikor az ember képes lesz úgy lélegezni, ahogy a növények teszik. Amikor minden lélegzetvételével képes lesz legyőzni a halált.”

 KOLLÁR VERONIKA: Hortus conclusus

 

„Ébredjen hitünk arra, hogy a külső sötétséggel és a hideg fokozódásával szemben a bennünk lévő szellemi világosság és melegség növekedhet! Gyúljon a szívünkben remény arra, hogy karácsony ünnepével lelkünkben a Nap szellemi újjászületését tapasztalhatjuk! Erősödjön meg a belénk helyezett szeretet csírája annyira, hogy tevékeny erejével a Szent Éjszakák nyomán eltaláljunk a Golgotai Misztérium lényegéhez, Krisztus lényéhez, és »Őáltala, Ővele, Őbenne« egy új tudomány, művészet és szociális élet valóságos, morális impulzusait vihessük a jövőbe, amely bizton megvalósulhat majd!”

 

 GYURICZA LÁSZLÓ: A hasonszenvi (homeopatikus) hatásmód szellemi alaptörvényei