25/3 – 2022. ősz

25/3 – 2022. ősz

TARTALOMJEGYZÉK

 

Michael – kicsiben és nagyban (Recean Ovidiu)

 

Világhelyzet

Genadij Bondarev: Ukrajnai események és a jövő lehetséges forgatókönyve II.

 

Környezet

Buella Mónika: A vetőmag mint korunk fegyvere

Nevelésművészet

G. Ekler Ágnes: Ok

Szentkúti Márta: A Szent Mihály-hegynél

 

Antropozófia

A földön járok – és ember akarok lenni – Interjú Bozókiné Tengely Annával, a Keresztény Közösség papjával (Gergár Mária és Oravecz Péter)

Juhász József: 100 éve történt – Az Antropozófiai Mozgalom Második Nemzetközi Kongresszusa

 

Kitekintő

Kollár Veronika: Pilátus legendája

 

Művészet

Hódosi Helga: Varázserő

 

Kozmológia

Varga Márta: A planéta-pecsétekkel való munka mint iskolázási út

Gyuricza László: Keresztény Kozmológia

 

Olvasói levél

Takáts Péter: Lemondhatunk-e a kvantumfizikáról?

 

Hírek, beszámolók

 

*

 

Kiragadott gondolatok az új, őszi szám írásaiból:

„A külső érzéki valóságot fátyolszerűen hatja át a szellem szépsége.  Ezt a szépséget látták és élték a görögök, ezt a szépséget kereste Michelangelo a márványban, és ezt a szépséget áldozták fel Nyugaton és Keleten, az avantgárd hajnalán – teljes komolysággal. Feláldozták, ízekre szedték a művészetet, mert keresték a titkot, keresték az átjárót, a szellemi világ elfelejtett, elveszített kapuját. Ebben a pillanatban, ebben a legdrámaibb világpillanatban lép színre teljes erejében mindkét kísértő, a két hatalmas ellenerő, akik leggyengébb, legsebezhetőbb állapotában esnek neki az embernek, hogy végleg elfelejtse küldetését és sohase találja meg az átjárót.”

HÓDOSI HELGA: Varázserő

 

„A magok évezredek alatt alkalmazkodtak a földi élethez és azzal együtt fejlődtek. Ezt a teljességet meg lehet ízlelni. A kevésbé ízes hibrid zöldségek negatív formáló erővel bírnak, nyugtalanná és beteggé tesznek bennünket.”

BUELLA MÓNIKA: A vetőmag mint korunk fegyvere

 

„Nagyon fontos tisztán látni, hogy a materialista-ateista tudományos irányzattal és annak technológiai eredményeivel szemben minden dogmatikus elutasítás vagy külsődleges szembeszegülés Ahrimán malmára hajtja a vizet. Alaposan meg kell ismernünk ezt a világot, mert ennek révén ismerjük fel a benne működő erőket, lényeket, és részben ez hívja elő belőlünk azt az igényt, valamint elszánt erőt és törekvést, hogy mindezzel szemben egy jövőt megtermékenyítő, új misztérium-kultúrát hívjunk életre.”

GYURICZA LÁSZLÓ: Keresztény Kozmológia

 

„… bárhogyan is alakulnak a jövőbeni események, senkinek sincs joga fatalizmusba esni. Hiszen az örökkévalóság perspektívájából a dolgok másképp néznek ki, mint földközelben. Az emberiség az evolúció egy nehéz szakaszán megy keresztül, ahol fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan belemerül a materializmusba és a haszonelvűségbe. Éppen ezért alakulnak ki Közép- és Kelet-Európában a káosz-állapotok. Ezeken a területeken ugyanis az emberiség szellemi jövőjét kell előkészíteni…”

GENADIJ BONDAREV: Ukrajnai események és a jövő lehetséges forgatókönyve