26/1 – 2023. tavasz

26/1 – 2023. tavasz

Tartalomjegyzék

Forrásvidék – 2023. Húsvét (Gergár Mária)

 

Antropozófia

Frisch Mihály: Létezik-e a Karácsonyi Gyűlés Társasága?

Kollár Veronika: Michael kardja

Joost Groot: A szellemi világok segítségünket kérik, mert szükségük van rá

Baranyai Bálint: Egyiptom hite és korunk hitetlensége

Alexandr Puskin: Jámbor asszonyok és szerzetesek, hogy áldva

 

Hármas Tagozódás

Csanádi József: Politikai kultúra

Alexandr Blok: Teremtett lény, állok remegve

 

Nevelésművészet

Szentkúti Márta: A bika hava

 

Gyógyászat

Dr. Kiss Zsuzsanna: „Égető” korjelenség – „burnout” tünetegyüttes

Az „L” hangzó – Gondolatok a címlapon szereplő festményről (Lichtl Dániel)

Pályer András: Antropozófiai Társaság, WHO, holisztika

Alexandr Blok: Sötét toronyban

Ujváry Éva: A színek gyógyító ereje

HÁZUNK TÁJA

HÍREK, BESZÁMOLÓK, KÖNYVAJÁNLÓK

 

 

Kiragadott gondolatok az új, tavaszi szám írásaiból:

 

„Európa kulturális élete valaha egy szüntelen párbeszéd volt a szellemi világ és az emberek között. Így volt ez a misztériumvallások idején és a kereszténység megjelenése után is. E kommunikáció emléke Michael kardja. Nyitva marad a kérdés: Egy arkangyal miért tartja oly nagyon fontosnak önnön kultikus tiszteletét az emberek részéről?”

KOLLÁR VERONIKA: Michael kardja

 

„…a tudati-lélek korszakának ebben a jelenlegi szakaszában sok olyasmi fog történni, ami eldönti, hogy az emberiség milyen úton lesz képes tovább haladni. Nem a megnyugtatóan távoli jövőben, hanem most.”

JOOS GROOT: A szellemi világok a segítségünket kérik, mert szükségük van rá

 

„A közép-európai népek nem voltak gyarmatosítók, hanem többszáz éven át megmaradásukért, az önrendelkezésért küzdöttek. Ezek a népek sokszor egymásra voltak utalva. A nézet- és érdekkülönbözőség ellenére is együttműködniük kellett egymással, ezért a közép-európai felfogás nem a győztes-vesztes kettősségéből, hanem az egyenrangú felek együttműködéséből fakadt. A közép-európai demokratikus modell ezért csak kooperatív lehet.”

CSANÁDI JÓZSEF: Politikai kultúra

 

„Vajon a tanítványoknak sikerült-e megőrizniük belső egyensúlyukat a Golgotai Esemény után? Igaz, a legmélyebb kétségbeesésből fölrázhatta őket a Húsvét reggele, amikor újra látták és hallották az Urat: »Én vagyok, ne féljetek!«. Ám utána következett negyven napnyi bizonytalanság, hiszen az Úr föl-fölbukkant a legváratlanabb helyeken és időkben; majd újra és újra eltűnt a szemük elől. Aztán ott volt a Mennybemenetel. És újabb tíz nap várakozás a teljes bizonytalanságban.”

SZENTKÚTI MÁRTA: A bika hava

 

„Amennyiben a nyugati civilizáció képes volna arra, hogy megtalálja és reintegrálja azokat a tradícióit, amelyek az 1400-as évek előtt még működtek Európában, a Nyugati és a Kelet közötti konfliktusok maguktól szűnnének meg.”

BARANYAI BÁLINT: Egyiptom hite és korunk hitetlensége