26/4 – 2023. tél

26/4 – 2023. tél

Tartalomjegyzék

Az újszülött tekintete… (Gyuricza László)

Antropozófia

Paul Emberson: Rudolf Steiner dilemmája: Világtársaság vagy zárt testvériség

Juhász József: A Karácsonyi Gyűlés előképe

Gyuricza László: Karácsonyi születés, a megjövendölt és beteljesült prófécia

A szavak ereje II. – Interjú Bozókiné Tengely Annával (Bándy Barbara)

Ita Wegman: Palesztinai benyomások

Rudolf Steiner: Az ember nem gondolhatja… (részlet)

Világhelyzet

Csanádi József: Merre tartasz, Közép-Európa? II.

Kitekintő

Kollár Veronika: Anasztázia

Gyógyászat

Dr. Kiss Zsuzsanna: Mikrokozmikus határ-jelenségek

Művészet

Hódos Helga: Rudolf Steiner művészeti impulzusa

Ujváry Éva: Megtalálni önnön lényünk szellemi magját

Nevelésművészet

Lucia Wachsmuth: Miért olyan kicsik a törpék? (mese)

Gergár Mária: „…hogy jó legyen a szívük”

Hírek, beszámolók


Kiragadott gondolatok az új, téli szám írásaiból:

„…a fogadóknak volt egy nagy terme, ahol a család és a vendégek lakhattak, alul pedig istállók voltak az állatoknak. József is egy ilyen istállóba hozta Máriát. „Khan” a neve az ilyen típusú házaknak, és Betlehemben még most is sok ilyen létezik.”

ITA WEGMAN: Palesztinai benyomások

 

„A teremtés iránya már a Golgotai Misztérium által megváltozott. Jézusban vált az Ige Testté, és Krisztusban válik a Test ismét Igévé.”

HÓDOSI HELGA: Rudolf Steiner művészeti impulzusa

 

„A Mesterek a szellemtudományt arra szánták, hogy betekintést nyújtson az embereknek saját magasabb természetükbe, ezáltal megállítsák a Kétszarvú Fenevadat abban, hogy teljes uralmat szerezzen fölöttük. Következésképpen, ha Rudolf Steiner azon törekvése meghiúsul, hogy a Michael-i áramlat szellemi vezetését időben összekösse egy világi szervezet vezetésével, az egész nyugati emberiség elszenvedi ennek következményeit.”

PAUL EMBERSON: Rudolf Steiner dilemmája: Világtársaság vagy zárt testvériség

 

„Ha figyelünk az élet intim részleteire, tapasztaljuk, hogy a születés misztériuma, szelíd, csendes ereje egy pillanat alatt legyőzi bennünk a szörnyület démonjait. Felsejlik előttünk a születésbe, a létesülésbe vetett bizalom és a mögötte meghúzódó mérhetetlenül bölcs tervezettség. (…) …a »világóra kedvezően áll« (…) az emberiség történetében sohasem volt még ilyen nagy lehetőség a spirituális fejlődésre. Vagyis amilyen mély a szakadék, olyannyira nyílnak meg a magasságok. Az embernek pedig szabadságában áll, merre fordul.”

GYURICZA LÁSZLÓ: Karácsonyi születés, a megjövendölt és beteljesült prófécia