24/2 - 2021. nyár

24/2 – 2021. nyár

Tartalomjegyzék

 

Tűz – Kör – Tánc (Gyuricza László)

 

Antropozófia

Paul Emberson: A táplálék halála és az emberiség feltámadása – Frisch Mihály bevezetőjével

Gyuricza László: Szót emelni az antropozófiáért, Rudolf Steinerért

 

Hármas tagozódás

Csanádi József: Ellen-hármastagozódás a hármas tagozódás ellen II.

 

Világhelyzet

Tóth Márk: Rudolf Steiner és a himlőoltás

G. Ekler Ágnes: Oltalomkeresők

Galántai Ágnes: Biztatás félelmek ellen II.

Döbröntei Zoltán: Ki merre fordul

Két renegát vagy két utolsó mohikán? – Interjú Carlo Vigano érsekkel és Chananya Weissman rabbi 31 pontja – Gergár Mária bevezetőjével

 

Gyógyászat

Intuíció vagy protokoll? – Interjú Dr. Jakab Tiborral (Frisch Mihály és Oravecz Péter)

Dr. Kiss Zsuzsanna: Nap – Szív – Szerv

 

Nevelésművészet

Michaela Glöckler: A gyermekek szeretik az angyalokat – Kuntz Orsolya fordítása

 

Hírek

 


 

Kiragadott gondolatok az új, nyári szám írásaiból

 

„…ha az állam egy újfajta elosztási rendszerrel mindenkinek biztosítana »alapjövedelmet«, akkor nem más történne, mint az, hogy mesterségesen intézményesítenék kívülről azt, aminek minden emberben egyénileg, belülről kell megszületnie: a valódi szolidaritásnak, a valódi testvériségnek.”

Csanádi József: Ellen-hármas tagozódás a hármas tagozódás ellen II.

 

„…ez a járványhelyzet kiugrasztotta a nyulat a bokorból. Mindannyiunk lelkében dúl a harc. Eddig kényelmesen megvoltunk az antropozófiával, mondhatni kellemesen ücsörögtünk benne, mint a melegvizes dézsában. Most viszont helyzet van, egyre éberebbnek kell lennünk. (…) Azt kell mondjuk: ez a jelenlegi Káoszteremtő Erő professzionális.”

Intuíció vagy protokoll? – Beszélgetés Dr. Jakab Tibor antropozófus orvossal

 

 

„Tudomásul kell vennünk, hogy háború folyik az emberi lélekért. A jelenlegi világhelyzet nem orvos-szakmai vagy egészségügyi kérdés, hanem szellemi-megismerési, morális kérdés, szociális kérdés. Minden ember-léleknek, minden ember-szívnek, aki még éberen tud maradni, a legnagyobb erőfeszítéssel kell törekednie a tiszta, morális megismerésre, a Tiszta Gondolatra. Szót kell emelni az antropozófiáért, Rudolf Steinerért és azokért a szívekért is, akik elnémultak, eltompultak, megtörtek a jelen idők viharában.”

Gyuricza László: Szót emelni az antropozófiáért, Rudolf Steinerért

 

„Az emberi szív belső, szellemi tere hozzáférhetetlen az ellenerők számára, ott csak az Isten Fia és az Ember Fia lakozhat. A Fiú, a Krisztuslény szívünkbe ültette a Teremtés Tüzének örök magvát.”

Dr. Kiss Zsuzsanna: Nap – Szív – Szerv